Utalási információk

Forintátutalás

Minden ügyfelünk ügyfélszámlájához tartozó egyedi bankszámlaszáma megtalálható a Netboon rendszer Személyes menüpontjában. Ügyeljen arra, hogy a normál és a tartós befektetési számlájához különböző számlaszámok tartoznak.

 

Kedvezményezett Random Capital Zrt.
Számlaszám Az Ön Netboon-ban található egyedi számlaszáma

 

Értékpapír transzfer

KELER-nél vezetett számlaszám 0483/M
Kedvezményezett Random Capital Zrt.

 

Kérjük, hogy ügyfélszámát és nevét a közleményben tüntesse fel.
 

EUR utalás

 

 Kedvezményezett számlaszáma:  HU 42 1440 0025 7860 0618 0000 0000
 Kedvezményezett bank SWIFT kódja  KELRHUHB  
 Kedvezményezett bank neve  Keler Zrt.  
 Kedvezményezett neve  Random Capital Zrt.  
 Levelező bank SWIFT kódja  CITIGB2L
 Kedvezményezett bank számlaszáma a levelezőbanknál   14105877

 

 

Kérjük, hogy ügyfélszámát és nevét a közleményben tüntesse fel.
 

USD utalás

Kedvezményezett számlaszáma: HU 59 1440 0025 7860 0625 0000 0000
Kedvezményezett bank SWIFT kódja KELRHUHB
Kedvezményezett bank neve Keler Zrt.
Kedvezményezett neve Random Capital Zrt.
Levelező bank SWIFT kódja CITIUS33
Kedvezményezett bank számlaszáma a levelezőbanknál 36332306

Kérjük, hogy ügyfélszámát és nevét a közleményben tüntesse fel.

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a Revolutnál vagy a Transferwise-nál vezetett számláról utalnak be Társaságunkhoz USD-t, számolniuk kell azzal, hogy a jelölt szolgáltatók díjat vonhatnak le az utalás összegéből és Társaságunkhoz már csak a levonással csökkentett összeg érkezik meg.

Készpénz befizetés

Az ország bármelyik Raiffeisen bankfiókjában egy pénztári befizetési bizonylatot kell kitölteni. A kedvezményezett a Random Capital Zrt, a számlaszámok a devizanemtől függően a következőek lehetnek:

  • HUF befizetés a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010532-01203531-00400003 számú számlára,
  • EUR befizetés a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010532-01203531-00500000 számú számlára,
  • USD befizetés a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010532-01203531-00600007 számú számlára.

FONTOS: a közlemény rovatban az Ügyfél nevet és ügyfélszámot mindenképpen tüntesse fel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus úton kezdeményezett számlanyitás esetén csak átutalással végezhető pénzügyi művelet az ügyfélszámla és bejelentett, saját névre szóló bankszámla között.
Készpénz ki- és befizetésre csak akkor van mód, ha az ügyfél személyes azonosítása megtörtént. Ez történhet Ügyfélszolgálatunkon, illetve közjegyző előtt a személyes azonosító okmányok hitelesítésével.
Elektronikus számlanyitás esetén a befizetett készpénz - a személyes megjelenésig vagy az azonosító okiratok közjegyző által hitelesített másolatának megküldéséig - zárolásra kerül az érintett ügyfél számláján.