Tájékoztatás a 2017. június 26. napját megelőzően számlát nyitott ügyfelek részére

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján a Random Capital Zrt.-nek a 2017. június 26-át megelőzően számlát nyitott ügyfelei vonatkozásban ismételt adategyeztetést kell lefolytatnia.

Társaságunk 2019. október 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, mindaddig, amíg  a Pmt.-ben előírt nyilatkozatok és okmánymásolatok nem állnak teljeskörűen rendelkezésre.

A fenti kötelezettség teljesítése érdekében kérjük, hogy scannelt vagy lefotózott dokumentumként, jól olvasható minőségben legyen szíves feltölteni