TÁJÉKOZTATÓ


2020.06.22.

A Magyar Telekom részvény-visszavásárlási aukciót indít


Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Telekom részvény-visszavásárlási aukciót – az erről szóló tájékoztatója a BÉT honlapján elérhető - amelynek során legfeljebb 5,2 milliárd forint összértékben („Keretösszeg”) tervez részvényeket visszavásárolni a részvényeseitől a részvényesek javadalmazása céljából („Tranzakció”). A Tranzakció lebonyolításának időpontja 2020. június 25. A Tranzakcióban részt vehet bárki, aki rendelkezik Magyar Telekom törzsrészvénnyel (ISIN azonosító: HU0000073507) („Részvényes”) és teljesíti a Társaság közleménye szerinti egyéb feltételeket. A Tranzakcióban való részvétel önkéntes.

A visszavásárlási ajánlatokkal kapcsolatos szabályok a következők:

  • Ügyfeleink részvényeiket 2020. június 25. napján 10:00 órától 12:30 óráig ajánlhatják fel visszavásárlásra Társaságunk Netboon kereskedési rendszerében a Villámkötés / Aukciók menüpont alatt. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az aukcióban Társaságunknak kizárólag ezen a platformján lehet részt venni. Az MTelekom közleményében az ajánlatgyűjtési szakaszt 10:00 órától 13:00 óráig hirdette meg, azonban tekintettel arra, hogy az aukciós eljárás során alkalmazott MMTS1 rendszer manuális közreműködést igényel, az ajánlatok BÉT-re történő benyújtását Társaságunk abban csak az esetben tudja garantálni, ha Ügyfeleink ajánlataikat 12:30-ig megteszik.

  • Ügyfeleink részvényeiket mérlegelésük szerinti áron ajánlhatják fel, akár több ajánlatban több árszinten is.

  • Az egy ajánlatban felajánlható minimális mennyiség 100 db.

  • Az Aukció keretében az árlépésköz 1 forint, amely eltér a BÉT szabályozott piacán alkalmazott árlépésközöktől.

  • Az MTelekom által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett másodpiaci kereskedés nyitó aukciós szakaszában kialakult egyensúlyi piaci árat (nyitóár)(amennyiben létrejön), valamint a Társaság 2019. évi auditált beszámolójában szereplő egy részvényre jutó sajáttőke értékét, azaz részvényenként 567 forintot.

  • Tekintettel arra, hogy az ajánlati könyv nem nyilvános valamint az üzletkötőn keresztül történő ajánlattovábbításra, Táraságunk az ajánlatok módosítására nem ad lehetőséget, azok 12:30-ig visszavonhatóak.

  • Az ajánlatgyűjtési szakaszt 13:00 órától követi az ügyletkötési időszak 15.30 óráig.

  • Társaságunk az ügylet teljesítésének díjául 0,2 %-ot, de minimum 199 Ft-ot számít fel.

  • Felhívjuk figyelmét, hogy az aukcióban csak a szabad egyenleg terhére adhat meg ajánlatot. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó tájékoztatása szerint az MTELEKOM törzsrészvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztését fogja kezdeményezni az ajánlatgyűjtési szakasz kezdetétől, így kérjük vegye figyelembe esetleg meglévő nyitott tőzsdei ajánlatait, amelyeket, ha az aukcióban való részvételéhez szükséges, még a felfüggesztés előtt vissza kell vonnia.

Az MTelekom az Aukció napjára az ajánlatgyűjtési szakasz kezdetétől kezdeményezni fogja részvényei tőzsdei kereskedésének felfüggesztését.

A Tranzakcióra a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) „az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az AukciósÉrtékpapírtáblán történő Aukciós kereskedés szabályairól” című szabályzatában („Szabályzat”) meghatározott kereskedési rendszer alkalmazásával lebonyolításra kerülő, ajánlatgyűjtési és ügyletkötési időszakokból álló többáras ügyletkötési algoritmus szerinti vételi aukció („Aukció”) keretében kerül sor. Csak a Szabályzatban meghatározott kompetitív áras eladási ellenajánlatokat tehetnek a Részvényesek. Az Aukcióban való részvétel feltételeire egyebekben a Kibocsátó közleményében és a https://www.bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok oldalon elérhető Szabályzat rendelkezései irányadóak.

Jelen tájékoztató aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

Tisztelettel

Random Capital Zrt.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ