TÁJÉKOZTATÓ


2020.05.29.

TÁJÉKOZTATÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A KONDÍCIÓS LISTA MÓDOSÍTÁSÁRÓL


Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk 2020. május 31. napi hatállyal módosította Üzletszabályzatát, amellyel Társaságunk megszünteti az ügyfelek készpénzforgalmát, azaz a készpénz be- és kifizetés lehetőségét. https://randomcapital.hu/uploads/PDF/uzletszabalyzat/random_capital_uzletszabalyzat.pdf

Társaságunk ehhez kapcsolódóan módosította Kondíciós listáját, 2020. június 15-i hatályba lépéssel, amelyből kikerültek a készpénz forgalomra illetőleg a bankkártyás feltöltésre vonatkozó rendelkezések. https://randomcapital.hu/uploads/PDF/14_melleklet__Kondicios_lista_20200615.pdf

Tájékoztatjuk, hogy ügyfeleinknek 15 napos határidő áll rendelkezésére nyilatkozni arról, hogy a módosított Üzletszabályzat alapján üzleti kapcsolatát fenn kívánják-e tartani Társaságunkkal. Amennyiben a rendelkezésre álló határidőben nem emel kifogást, úgy Társaságunk úgy tekinti, hogy a módosított Üzletszabályzatot tudomásul vette, magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Amennyiben nem kívánja fenntartani Társaságunkkal üzleti kapcsolatát, úgy Társaságunkhoz intézett írásbeli felmondással jogosult azt megszüntetni.

A koronavírussal összefüggésben Táraságunknál szünetel készpénzfelvételi ügyintézés, így abban az esetben, ha a módosított Üzletszabályzattal szemben kifogással élne és ezzel kapcsolatban készpénzt kívánna felvenni, úgy erre egyedileg, előzetesen egyeztetett időpontban biztosít Társaságunk lehetőséget keddi és csütörtöki napokon 2020. június 15. napjáig bezárólag.

Jelen tájékoztató aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

Tisztelettel

Random Capital Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ