Tájékoztatás a Társaság közgyűléséről


2019.08.05.

A Random Capital Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit arról, hogy 2019. július 30. napján közgyűlést tartott, melynek napirendje a könyvvizsgálói szerződés megszüntetése, új könyvvizsgáló választása és az ezzel kapcsolatos Alapszabály-módosítás volt.


A közgyűlés a fenti napirendnek megfelelően 2019. augusztus 31. napjával visszahívta dr. Tessényi Kornél Jenő könyvvizsgálót, és a 2019-2021. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolóinak könyvvizsgálatára és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátására a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-681313) választotta meg. A közgyűlés határozott a fentiekkel kapcsolatos alapszabály-módosításról is.

Tájékoztatás a Társaság közgyűléséről