Tájékoztatás a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásról


2019.11.20.

A Random Capital Zrt. az alábbiról tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit:


A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékbe bejegyezte a Társaság könyvizsgálója, a Moore Stephens K-E-S Audit Kft. által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében felelős új személyt, Dr. Eperjesi Ferencet.

Tájékoztatás a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásról