Tájékoztatás


2019.08.15.

Tájékoztatás a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásról


A Random Capital Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit arról, hogy a 2019. július 30. napján közgyűlés határozata alapján a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Társaság új könyvvizsgálóját, a Moore Stephens K-E-S Audit Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-681313), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Sugárné Kéri Anna.

Tájékoztatás