Adategyeztetés


2019.06.28.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján a Random Capital Zrt.-nek ügyfelei vonatkozásban ismételt adategyeztetést kell lefolytatnia, ezzel kapcsolatos korábbi tájékoztatásunkat az alábbiakban olvashatja, illetőleg az honlapunkon is elérhető.


Amennyiben 2019. június 28. napján elektronikus levélben arról értesítettük, hogy az Ön esetében nem tudtuk maradéktalanul elvégezni a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, kérjük, hogy

  • a kiemelt közszereplői nyilatkozatot (abban az esetben is, ha nem minősül kiemelt közszereplőnek),

  • személyi azonosító okmánya (személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa másolatát (a lakcímkártya személyi számot tartalmazó oldala kivételével)

  • továbbá kizárólag abban az esetben, amennyiben nem saját nevében jár el tényleges tulajdonosi nyilatkozatát,

jól olvasható minőségben juttassa el részünkre.

Adategyeztetési kötelezettségét az alábbi linken keresztül teljesítheti, vagy a kért dokumentumokat elküldheti email-ben, szkennelve az ugyfelatvilagitas@randomcapital.hu email címre, vagy postán a Random Capital Zrt. 1053 Budapest, Szép utca 2. levelezési címre.

Amennyiben a dokumentumokat időközben megküldte Társaságunk részére, úgy kérjük, hogy további értesítésig tájékoztatásunkat tekintse tárgytalannak.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk 2019. október 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, mindaddig, amíg  a Pmt.-ben előírt nyilatkozatok és okmánymásolatok nem állnak teljeskörűen rendelkezésre.

Adategyeztetés