A Magyar Telekom részvény-visszavásárlási aukció


2021.06.04.

TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Telekom részvény-visszavásárlási aukciót indít, – az erről szóló tájékoztatója a BÉT honlapján elérhető - amelynek során legfeljebb 10.207.597.960 forint összértékben („Keretösszeg”) tervez részvényeket visszavásárolni a részvényeseitől a részvényesek javadalmazása céljából („Tranzakció”). A Tranzakció lebonyolításának időpontja 2021. június 10. A Tranzakcióban részt vehet bárki, aki rendelkezik Magyar Telekom törzsrészvénnyel (ISIN azonosító: HU0000073507) („Részvényes”) és teljesíti a Társaság közleménye szerinti egyéb feltételeket. A Tranzakcióban való részvétel önkéntes.

A visszavásárlási ajánlatokkal kapcsolatos szabályok a következők:

  • Ügyfeleink részvényeiket 2021. június 10. napján 10:00 órától 12:00 óráig ajánlhatják fel visszavásárlásra Társaságunk Netboon kereskedési rendszerében a Villámkötés / Aukciók menüpont alatt. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az aukcióban Társaságunknak kizárólag ezen a platformján lehet részt venni. Az MTelekom közleményében az ajánlatgyűjtési szakaszt 10:00 órától 12:30 óráig hirdette meg, azonban tekintettel arra, hogy az aukciós eljárás során alkalmazott MMTS1 rendszer manuális közreműködést igényel, az ajánlatok BÉT-re történő benyújtását Társaságunk csak az esetben tudja garantálni, ha Ügyfeleink ajánlataikat 12:00-ig megteszik
  • Ügyfeleink részvényeiket mérlegelésük szerinti áron ajánlhatják fel, akár több ajánlatban több árszinten is.

  • Az egy ajánlatban felajánlható minimális mennyiség 100 db.

  • Az Aukció keretében az árlépésköz 1 forint, amely eltér a BÉT szabályozott piacán alkalmazott árlépésközöktől.

  • Az MTelekom által fizetett részvényenkénti ár nem haladhatja meg a Társaság 2020. évi auditált beszámolójában szereplő egy részvényre jutó sajáttőke értékét, azaz részvényenként 594 forintot.

  • Tekintettel arra, hogy az ajánlati könyv nem nyilvános, Társaságunk az üzletkötőn keresztül történő ajánlattovábbításra, az ajánlatok módosítására nem ad lehetőséget, azok 12:00-ig visszavonhatóak.

  • Az ajánlatgyűjtési szakaszt 12:30 órától követi az ügyletkötési időszak 16.00 óráig.

  • Társaságunk az ügylet teljesítésének díjául 0,2 %-ot, de minimum 199 Ft-ot számít fel.

A Tranzakcióra a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) „az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós Értékpapírtáblán történő Aukciós kereskedés szabályairól” című szabályzatában („Szabályzat”) meghatározott kereskedési rendszer alkalmazásával lebonyolításra kerülő, ajánlatgyűjtési és ügyletkötési időszakokból álló többáras ügyletkötési algoritmus szerinti vételi aukció („Aukció”) keretében kerül sor. Csak a Szabályzatban meghatározott kompetitív áras eladási ellenajánlatokat tehetnek a Részvényesek. Az Aukcióban való részvétel feltételeire egyebekben a Kibocsátó közleményében és a https://www.bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok oldalon elérhető Szabályzat rendelkezései irányadóak.

Jelen tájékoztató aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

Tisztelettel

Random Capital Zrt.

A Magyar Telekom részvény-visszavásárlási aukció