Felhasználási feltételek

A Random Capital Zrt. (továbbiakban: Társaság) jelen weboldala ingyenesen elérhető. Annak megjelenítésével – mint ráutaló magatartással – a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket:

  1. A weboldal megnyitásával a felhasználó automatikusan elfogadja a Jogi nyilatkozatban foglaltakat.
  2. A felhasználó a weboldalt a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint, más felhasználók és a Társaság érdekeit nem veszélyeztetve, fair módon használja.
  3. A felhasználót terheli a felelősség az előző pontokban ismertetett feltételek megszegése esetén.
  4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal egyes részeihez csak a Társasággal való szerződéskötés után férhet hozzá.
  5. A weboldal megjelenítéséhez szükséges megfelelő hardver és szoftver környezet biztosítása a felhasználó feladata, ahhoz a Társaságnak nem áll módjában segítséget nyújtani.