Netboon bemutató

A videó online webináriumunk felvétele, amiben bemutatjuk a Netboon felület legfontosabb funkcióit és azok használatát

Számlanyitás utáni teendők

Ebből a videóból a kereskedés megkezdéséhez elengedheten lépéseket ismertetjük:

  • Megfelelési teszt kitöltése
  • Szerződések elfogadása
  • Realtime adatszolgáltatás
  • Pénz beutalása

Ügyfél-átvilágítás

Az online számlanyitást követő számla aktiválás után azonnal tud pénzt befizetni a számlájára, és el tud kezdeni kereskedni. Nagyon fontos viszont, hogy online kezdeményezett számlanyitás esetén ameddig a számlavezető bankja - az ügyfél-átvilágítás részeként - nem igazolta vissza az Ön által megadott személyes adatok valódiságát, addig az ügyfélszámláról kiutalás nem indítható. Tájékoztatjuk, hogy a fizetési számlavezetővel való adategyeztetést - személyes megjelenéséig, vagy személyi azonosító okmánya és lakcímkártyája közjegyző által készített hiteles másolatának megküldéséig - a későbbiekben igazolt további bankszámlák esetében is el kell végeznünk.

Befizetési lehetőségek forintban vagy devizában

Ügyfélszámlájára online számlanyitás esetén átutalással tud befizetni pénzösszeget. A Netboon/Személyes/Ügyféladatok menüpontban találja az egyedi, forintos számlaszámát, erre tud közvetlenül forintot beutalni. Ha nem ír semmit a közlemény rovatba, akkor is megérkezik a számlájára a pénzösszeg, mert ez az Ön egyedi számlaszáma a Randomnál. Devizát az itt leírtak alapján tud beutalni, a közleményben az ügyfélszám feltüntetésével: https://randomcapital.hu/utalasi-informaciok

Revolut vagy Transferwise használata

A Revolutról, vagy a Transferwise-ról - a személyesen azonosított, illetve közjegyző által hitelesített okmánymásolatot benyújtott ügyfél - beutalhat, de jogszabály rendelkezése alapján ügyfélszámláról kiutalni csak hitelintézetnél vezetett saját névre szóló fizetési számlára lehet.

Elfelejtett felhasználónév vagy jelszó

Felhasználónevét és jelszavát a számlanyitáskor adta meg. Hogyha ezek valamelyikét elfelejtette, a +36 1 501 3300 számon tudja felhívni az ügyfélszolgálatunkat, akik a segítségére lesznek.

Kereskedés külföldi piacon

Első lépésként fogadja el a külföldi részvény kereskedéséhez tartozó Kockázatfeltáró nyilatkozatot a Netboon/Szerződések/Külföldi részvény kereskedés menüpont alatt. Ha ezzel megvan, már csak a megfelelő devizának kell rendelkezésre állnia, és indulhat is a kereskedés.

Devizaváltás vagy devizautalás

Devizát online felületeken tud váltani az itt leírtak szerint a bankközi piac árfolyamán tud. A váltás elszámolása T+ 2 napos. A váltás díja: 0,3%, min. 5 USD, 5 EUR vagy 1.500,- Ft a céldeviza nemétől függően.

Devizát az itt leírtak alapján tud beutalni a közleményben az ügyfélszám feltüntetésével.

Kereskedés amerikai ETF-ekkel

A MIFID II. szabályozás miatt USA ETF-kel nem lehet kereskedni már egy ideje. Csak a korábban USA ETF-et vásárló ügyfeleknek van lehetősége kizárólag eladásra megbízást adni. Ha ETF-ekkel szeretne kereskedni, válasszon az európai piacon elérhető termékek közül.

Jelenleg nem kereskedhető külföldi értékpapírok felvétele

Társaságunknál rugalmasan kezeljük a külföldi értékpapírok felvételét a kereskedésbe. Ilyen esetbe kérjük küldje el info@randomcapital.hu címre a felvenni kívánt értékpapír nevét és ISIN-kódját, ezt követően pedig rövid időn belül tájékoztatni fogjuk a termék befogadásáról vagy elutasításáról.

Rendszerünkből jelenleg elérhető instrumentumok listáját itt találja.

Hol látom a számlámmal kapcsolatos információkat?

A számlával kapcsolatos információkat a Számlainformációk menüpont alatt lehet megtalálni. A számlainformációs menüpontban az éppen aktuális jogi, fizikai, illetve értékpapír egyenleget tudja lekérdezni.

Mikor és milyen módon adhatok megbízást?

A RANDI, Netboon és Mobilbroker rendszer lehetővé teszi a Társaság szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó megbízások elektronikus úton történő benyújtását. Az Ügyfél megbízásait elektronikus úton, a nap 24 órájában benyújthatja, de a megbízás kizárólag a tőzsdei kereskedési idő alatt teljesül. A szolgáltatások az elektronikus rendszerekben az Ügyfél azonosítása után bármikor elérhetők.

Tudnivalók az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek adózásáról

Társaságunk minden évben január 31-ig minden ügyfél részé elérhetővé teszi az előző évre vonatkozó adóigazolást, mely a Netboon felületén a Személyes/Ügyféladatok menüpont alatt tölthető le.

A hatályos adójogszabályok szerint a kötéslista alapján Önnek kell párosítania az ügyleteket és nyilvántartást vezetnie az elért nyereségről/veszteségről.

A Netboon rendszerben található Nyereség/Veszteség kimutatás, Értékpapírforgalmi és Pénzforgalmi napló csak tájékoztató jellegűek. Társaságunk nem rendelkezik engedéllyel adótanácsadásra, valamint nincsen hatásköre az adójogszabályok értelmezésére. Felhívjuk figyelmét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. éve CXVII. törvény 67/A. §-ára, amely az ide vonatkozó szabályokat rögzíti. Ezt figyelembe véve kell ügyfelünknek nyilvántartást vezetnie és a Társaságunk által küldött törvényi előírásoknak megfelelő egyenlegközlő alapján a bevallását elkészítenie.

Miért éri meg Tartós Befektetési Számlát nyitnom?

A Tartós Befektetési Számlán keletkező nyereség után a 3 éves első lekötési időszakot követő felvétel esetén kedvezményes, 10%-os adót kell fizetni, míg 5 év elteltével a nyereség adómentesen felvehető.

Hogyan tudok Tartós Befektetési Számlát nyitni a Random Capital Zrt.-nél?

Az Ügyfél az Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételéről szóló szerződés aláírásával jogosulttá válik, hogy a jogszabályban meghatározott minimális összeg (amely jelenleg 25.000 Ft) befizetésével vagy beutalásával egyoldalúan kezdeményezze megtakarításainak a Tartós Befektetési Számlán történő lekötését. Tartós Befektetési Számlához tartozó bankszámlaszám a Netboon kereskedési rendszer Személyes/Ügyféladatok menüpontjában igényelhető. A TBSZ számla a minimum összeg beérkezését követően válik aktívvá.

Hogyan láthatom a valós idejű tőzsdei adatokat, illetve hogyan tudom kikapcsolni a szolgáltatást?

A valós idejű adatszolgáltatást a Netboon rendszer, személyes / adatok módosítása menüpontjában tudja be-, illetve kikapcsolni. Az adatszolgáltatás díja az egész aktuális hónapra vonatkozóan levonásra kerül a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlájáról a bekapcsolás napjától függetlenül.

A Randomnál komolyan ilyen alacsonyak a jutalékok?

Igen! Az aktuális Kondíciós listánkat itt érheti el.