LEGFRISSEBB ELEMZÉSEINK

RICHTER

RICHTER TECHNIKAI ELEMZÉS

Órás

Nagyot emelkedett az OTP mellett a Richter is csütörtökön, kitört rövidtávú csökkenő korrekciós csatornájából és napi maximumán, 5350 forinton zárta a kereskedést, ez a korábbi fej-váll alakzat célára is. Az órás grafikonon mutatkozó erős túlvettség miatt némi pihenőre vagy korrekcióra számírhatunk, de pénteken alapvetően az érkező Esmya hírre figyel a piac. Pozitív hírnél maradhat az irány a felfelé, 5600 felé lehet majd tovább menetelni. Egy korrekció esetén az 5000-es lélektani zónára érdemes figyelni, ez jelent elsőként fontosabb támaszt lefelé.

Támasz: 5000; 4800

Ellenállás: 5350; 5600


Napi

Megemelkedő forgalommal, masszív marubozu gyertyával tört ki a fordított fej-váll alakzat nyakvonala alól a gyógyszergyártó árfolyama. EZ erős bullish jelzést, az alakzat célára pedig egészen a 200 napos mozgóátlaghoz mutat, melyet jelenleg 5800 forintnál találunk. Pozitív várakozások mellett jöhet így a folytatás. Ha sikerül megerősíteni a kitörést, akkor az irány maradhat a felfelé, az 5200-as kitörési szint alá visszatérve válhat erősen bizonytalanná ez a forgatókönyv.

Támasz: 5200; 5070 (MA 50)

Ellenállás: 5600; 5800 (MA 200)

2018.08.17.


Tájékoztatás

 Ezen dokumentum sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására.

Továbbá nem minősül sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, illetve ajánlati felhívásnak.
A Random Capital Zrt. semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget a dokumentumnak, vagy annak, egyes részleteinek a fenti célokból történő felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges károkért.
A Random Capital Zrt. nem tudja garantálni a dokumentumban található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis ezen tények, adatok különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a feladatkörei közé, továbbá a dokumentum elkészítésében közreműködő személyek szubjektív megítélésén alapulhatnak ezen dokumentumban található tényállítások.
A dokumentumban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes, dokumentumhoz hozzáférő befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, vagy - amennyiben a hírlevél címzettje a Random Capital Zrt. ügyfele vagy korábbi ügyfele - az általa kitöltött ún. alkalmassági, ill. megfelelési teszt eredménye.
A tárgy szerinti dokumentumban található tájékoztatásoknak nem célja döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, és maga a döntéshozatal, mindez értendő – de nem kizárólagosan- a befektetési döntésekre és kockázatkezelésre.
A dokumentumban megjelenő vélemények előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Hangsúlyozandó hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját – befektetési - céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.
A jelen dokumentumban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése, pontos ismereteinek elsajátítása.
A pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek során feltétlenül szükségeltetik figyelembe venni a tranzakciók adóvonzatát, illetve a vonatkozó adózási kérdéseket. Az adózási kérdésekkel kapcsolatban a közölt információk kizárólag tájékoztatási célúak, és nem tekinthetők a vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének, továbbá adótanácsadásnak sem minősülnek.
Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget a jogszabályi változásokból eredő jogkövetkezményekért, továbbá az adózással kapcsolatos vonatkozó jogszabályi rendelkezések dokumentumban szereplőtől eltérő értelmezéséből adódó esetleges következményekért sem. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adójogszabályok értelmezése és azok alkalmazása kizárólag az adózó felelőssége, ugyanis a tényleges, pontos adókötelezettség mértékére számos egyedi tényező lehet hatással, ezért ezt minden esetben egyedi vizsgálatnak, felmérésnek kell megelőznie.