LEGFRISSEBB ELEMZÉSEINK

GER30

GER30 TECHNIKAI ELEMZÉS

1 órás

Egy emelkedéssel töltött körre futotta még a DAX árfolyamának, az apró csatornából felfelé törve még visszatesztelte a korábban letört emelkedő trendet 11400-nál. Ezt a magasságot már nem sikerült megtartani, lefelé fordulva lendületes eséssel jött a 11000 pontos lélektani érték alá az index. Az erős túladott jelzésből 11000 ponthoz sikerült visszarendeződni, itt keresi az irányt a szűkülő Bollingerek között. Lefelé a januárban prominens 10800-as szint érdemi támaszként funkcionálhat, ennek elesése jelenthet további érdemi gyengülést. Egyelőre a támaszok újboli célba vétele a valószínűbb forgatókönyv. Egy esetlegesen érkező felpattanásnál 11100, 11300 és 11400 is lehetséges akadályok rövidtávon.

Támasz: 10800

Ellenállás: 11100; 11300


Napi

Izgalmas héten van túl a német index. A napos grafikonon kaptunk egy kitörést a középtávú csökkenő trend alól, amivel sikerült megérinteni a 161,8-as Fibonacci kiterjesztést 11400-nál. Az erős marubozu gyertyára azonban nem jött meg erősítés, sőt, inkább fordulós alakzatot kaptunk a másnap megjelenő kis piros belső gyertyával. A kitörés ezt megerősítve vált falssá, ami után az alsó Bollingerhez, és egyúttal a korábbi kitörési szinthez esett vissza az árfolyam. Az 50 napos mozgóátlagot találjuk még itt, kiemelten fontos lenne a szint fölött maradni. Ha tartósan 11000 alá esik az index, azzal egyértelműen negatív irányba fordul a technikai kép. Pozitív mozzanat a már említett csökkenő trend megerősített átlépése lenne 11200-nál.

Támasz: 10980 (MA 50); 10800

Ellenállás: 11200 (trendvonal); 11400

2019.02.11.


Tájékoztatás

Ezen dokumentum sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására.
Továbbá nem minősül sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, illetve ajánlati felhívásnak.
A Random Capital Zrt. semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget a dokumentumnak, vagy annak, egyes részleteinek a fenti célokból történő felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges károkért.
A Random Capital Zrt. nem tudja garantálni a dokumentumban található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis ezen tények, adatok különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a feladatkörei közé, továbbá a dokumentum elkészítésében közreműködő személyek szubjektív megítélésén alapulhatnak ezen dokumentumban található tényállítások.
A dokumentumban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes, dokumentumhoz hozzáférő befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, vagy - amennyiben a hírlevél címzettje a Random Capital Zrt. ügyfele vagy korábbi ügyfele - az általa kitöltött ún. alkalmassági, ill. megfelelési teszt eredménye.
A tárgy szerinti dokumentumban található tájékoztatásoknak nem célja döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, és maga a döntéshozatal, mindez értendő – de nem kizárólagosan- a befektetési döntésekre és kockázatkezelésre.
A dokumentumban megjelenő vélemények előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Hangsúlyozandó hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját – befektetési - céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.
A jelen dokumentumban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése, pontos ismereteinek elsajátítása.
A pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek során feltétlenül szükségeltetik figyelembe venni a tranzakciók adóvonzatát, illetve a vonatkozó adózási kérdéseket. Az adózási kérdésekkel kapcsolatban a közölt információk kizárólag tájékoztatási célúak, és nem tekinthetők a vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének, továbbá adótanácsadásnak sem minősülnek.
Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget a jogszabályi változásokból eredő jogkövetkezményekért, továbbá az adózással kapcsolatos vonatkozó jogszabályi rendelkezések dokumentumban szereplőtől eltérő értelmezéséből adódó esetleges következményekért sem. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adójogszabályok értelmezése és azok alkalmazása kizárólag az adózó felelőssége, ugyanis a tényleges, pontos adókötelezettség mértékére számos egyedi tényező lehet hatással, ezért ezt minden esetben egyedi vizsgálatnak, felmérésnek kell megelőznie.