LEGFRISSEBB ELEMZÉSEINK

GER30

GER30 TECHNIKAI ELEMZÉS

1 órás

Tankönyvi példába illően zajlott a DAX árfolyamának mozgása az elmúlt időszakban. A fej-váll alakzat 12500 pontos bázis fölött történő kialakítását követően jött egy letörés, ami után egy visszatesztelése kísérletet láthattunk. Ebben érdemi erő nem volt, rövid pihenő után újabb lefordulással a szerdai kereskedésben megérkeztünk a 12130 pontos lokális aljhoz, ami egyúttal a fej-váll alakzat célára is. A kérdés természetesen a folytatás, illetve, hogy meg tudja-e tartani ez a mankó a tegnap zuhanórepülésben közlekedő indexet. Csütörtök délelőtt kisebb felpattanással korrigálunk, de érdemi pluszok eddig nem tudtak kialakulni. Ha rászögezik a 12130-12150-es szintre az árfolyamot, az további eladói nyomásról árulkodhat, ami a támasz elesését is jelentené. Ha ez bekövetkezik, akkor a 11800-12000 pontos tartományba lehet visszatérni, ez egy erősebb technikai zóna, mint a 12130-as szint. Egyelőre tehát nehezen jut lélegzethez az árfolyam, fölfelé 12330 és 12500 már ellenállások.

Támasz: 12130; 12000

Ellenállás: 12330; 12500


Napi

Nagy esésen van túl a német index, gyorsan leütötték lokális aljához az árfolyamot a 12500-as bázisból érkező letörést követően. A napos grafikonon ez csak egy mérsékelt erejű támasz, ami ugyan nyújthat kisebb megnyugvásra lehetőséget, de ha nem tud fordulat beállni a bearish hangulatban, akkor fontosabb értékek is nyomás alá kerülhetnek. Az elmúlt szűk másfél évben egy nagy fej-váll alakzat alakult ki a német index grafikonján 12000-es nyakvonallal, erre érdemes figyelni, amíg nem tud kialakulni érdemi emelkedés. Egy esetleges későbbi letörés ebből a 12000-es zónából óriási potenciális esésnek nyitná meg az utat, 1500 pontnyi lejtmenet is elférne, ha ez a forgatókönyv teljesül. Ne szaladunk azonban ennyire előre, rövidebb távon még figyeljük 12130-at, ahonnan megkísérelhet felfelé indulni az árfolyam. Az első érdemi pozitív mozzanat 12500 átlépésével érkezne.

Támasz: 12130; 12000

Ellenállás: 12500

2018.08.16.


Tájékoztatás

Ezen dokumentum sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására.
Továbbá nem minősül sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, illetve ajánlati felhívásnak.
A Random Capital Zrt. semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget a dokumentumnak, vagy annak, egyes részleteinek a fenti célokból történő felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges károkért.
A Random Capital Zrt. nem tudja garantálni a dokumentumban található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis ezen tények, adatok különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a feladatkörei közé, továbbá a dokumentum elkészítésében közreműködő személyek szubjektív megítélésén alapulhatnak ezen dokumentumban található tényállítások.
A dokumentumban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes, dokumentumhoz hozzáférő befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, vagy - amennyiben a hírlevél címzettje a Random Capital Zrt. ügyfele vagy korábbi ügyfele - az általa kitöltött ún. alkalmassági, ill. megfelelési teszt eredménye.
A tárgy szerinti dokumentumban található tájékoztatásoknak nem célja döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, és maga a döntéshozatal, mindez értendő – de nem kizárólagosan- a befektetési döntésekre és kockázatkezelésre.
A dokumentumban megjelenő vélemények előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Hangsúlyozandó hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját – befektetési - céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.
A jelen dokumentumban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése, pontos ismereteinek elsajátítása.
A pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek során feltétlenül szükségeltetik figyelembe venni a tranzakciók adóvonzatát, illetve a vonatkozó adózási kérdéseket. Az adózási kérdésekkel kapcsolatban a közölt információk kizárólag tájékoztatási célúak, és nem tekinthetők a vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének, továbbá adótanácsadásnak sem minősülnek.
Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget a jogszabályi változásokból eredő jogkövetkezményekért, továbbá az adózással kapcsolatos vonatkozó jogszabályi rendelkezések dokumentumban szereplőtől eltérő értelmezéséből adódó esetleges következményekért sem. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adójogszabályok értelmezése és azok alkalmazása kizárólag az adózó felelőssége, ugyanis a tényleges, pontos adókötelezettség mértékére számos egyedi tényező lehet hatással, ezért ezt minden esetben egyedi vizsgálatnak, felmérésnek kell megelőznie.