Trendek közepén: meddig tovább?


2019.02.08.

Az Intel, a Netflix, és a Wells Fargo részvények árfolyama is világos alakzatokat követ, nem is lehet kérdéses a folytatás… Biztos nem?


Intel

Az árfolyam december végén kezdett kialakítani egy csatornát, amelyben a napokban történt a harmadik visszaverődés a felső trendvonalról (melyet az RSI(14) indikátor is szépen lekövet). A következő pár napban a csatorna kitöltése lesz várható, amennyiben a következő két nap folyamán az árfolyam áttöri a korábbiakban viszonylag erős ellenállásként funkcionáló középső Bollinger-szalagot. Az RSI(14) indikátor értéke viszonylag magas, amely tovább valószínűsíti a fent vázolt forgatókönyvet, mely szerint az árfolyam a 47.00-47.50 dolláros szint környékére eshet vissza.

Netflix

Egy tiszta M-alakzat rajzolódik ki a grafikonon, amelynek már negyedik sarkát is kijárta az árfolyam, így várható az esés. Egy korábbi (2018. júniusi) mozgással való hasonlatosság, amik a MACD indikátorban is felbukkan, csak még inkább ezt sugallja. A fontos kérdés inkább az lesz, hogy az árfolyam megáll-e a 317-320 dolláros sávban, vagy valóban kitölti az ötödik fő pontját is az M-nek. A tegnapi medve gyertya végül hosszabb alsó kanóccal zárt, így egyelőre az első eshetőségre látok nagyobb valószínűséget, de két-három erősebb medve nappal eleshet a 318 dolláros ellenállás.

Wells Fargo

A részvény árfolyama egy kicsit elmosódott W-alakzatot kezd kiépíteni, annak három fő pontját már bejárva, és egy nagyon határozott medve gyertyával jelezte, hogy számíthatunk a további ereszkedésre. Az RSI(14) indikátor szolid eladási fázisban van, a CCI(14) viszont veszélyesen alacsony értéket mutat, ami a további nagy ütemű zuhanást nem támogatja. Várhatóan a 47.00-47.50 dolláros szinten kicsit megtorpan az árfolyam, és utána ereszkedik tovább, amely szcenáriót az is alátámasztja, hogy az szélső Bollinger-szalagok a korábbiakban egy viszonylag erősebb ellenállásként funkcionáltak.

Elemző: Bohner Adrián

Tájékoztatás

Ezen dokumentum sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására.
Továbbá nem minősül sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, illetve ajánlati felhívásnak.
A Random Capital Zrt. semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget a dokumentumnak, vagy annak, egyes részleteinek a fenti célokból történő felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges károkért.
A Random Capital Zrt. nem tudja garantálni a dokumentumban található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis ezen tények, adatok különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a feladatkörei közé, továbbá a dokumentum elkészítésében közreműködő személyek szubjektív megítélésén alapulhatnak ezen dokumentumban található tényállítások.
A dokumentumban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes, dokumentumhoz hozzáférő befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, vagy - amennyiben a hírlevél címzettje a Random Capital Zrt. ügyfele vagy korábbi ügyfele - az általa kitöltött ún. alkalmassági, ill. megfelelési teszt eredménye.
A tárgy szerinti dokumentumban található tájékoztatásoknak nem célja döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, és maga a döntéshozatal, mindez értendő – de nem kizárólagosan- a befektetési döntésekre és kockázatkezelésre.
A dokumentumban megjelenő vélemények előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Hangsúlyozandó hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját – befektetési - céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.
A jelen dokumentumban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése, pontos ismereteinek elsajátítása.
A pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek során feltétlenül szükségeltetik figyelembe venni a tranzakciók adóvonzatát, illetve a vonatkozó adózási kérdéseket. Az adózási kérdésekkel kapcsolatban a közölt információk kizárólag tájékoztatási célúak, és nem tekinthetők a vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének, továbbá adótanácsadásnak sem minősülnek.
Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget a jogszabályi változásokból eredő jogkövetkezményekért, továbbá az adózással kapcsolatos vonatkozó jogszabályi rendelkezések dokumentumban szereplőtől eltérő értelmezéséből adódó esetleges következményekért sem. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adójogszabályok értelmezése és azok alkalmazása kizárólag az adózó felelőssége, ugyanis a tényleges, pontos adókötelezettség mértékére számos egyedi tényező lehet hatással, ezért ezt minden esetben egyedi vizsgálatnak, felmérésnek kell megelőznie.

Trendek közepén: meddig tovább?

MEGOSZTÁS

Ha érdekesnek találtad cikkünket, oszd meg másokkal is, hogy ők se maradjanak le!

AJÁNLOTT CIKKEINK


Három meglepetés

Az Alibaba és a Disney részvények is kisebb intenzitással kezdték meg a korrekciót, mint ahogy arra előzetesen számítani lehetett, mindeközben a Starbucks folytatta a stabil emelkedést.

2019.02.15.

Európa: kis kitérő

A múlt hét eleji piaci eufória után kissé visszavettek a tempóból a vezető német részvények, így érdemes közelebbről megvizsgálni, hogy ez a visszaesés mennyire bizonyulhat időszakosnak.

2019.02.14.

Trend indulhat több amerikai blue chipben

A Morgan Stanley, az Amazon és az Apple is más-más úton, de elérkezett egy komolyabb trendindítás lehetőségének kapujába.

2019.02.13.

Mikroszkóp alatt Európa és az arany

Az E.ON, az Adidas, és az arany esetén sem beszélhetünk kialakult trendről, az utóbbi napok gyertyái csak óvatos tapogatózások voltak, azonban mindhárom eszköz esetén már kezd körvonalazódni az irány.

2019.02.12.