Adategyeztetés

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján a Random Capital Zrt.-nek ügyfelei vonatkozásban ismételt adategyeztetést kell lefolytatnia, ezzel kapcsolatos korábbi tájékoztatásunkat itt olvashatja, illetőleg az honlapunkon is elérhető.

 

Amennyiben arról értesítettük, hogy az Ön esetében nem tudtuk maradéktalanul elvégezni a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, kérjük, hogy

  • a kiemelt közszereplői nyilatkozatot (abban az esetben is, ha nem minősül kiemelt közszereplőnek),

  • személyi azonosító okmánya (személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa másolatát (a lakcímkártya személyi számot tartalmazó oldala kivételével)

  • továbbá kizárólag abban az esetben, amennyiben nem saját nevében jár el tényleges tulajdonosi nyilatkozatát,

jól olvasható minőségben juttassa el részünkre.

Adategyeztetési kötelezettségét az alábbi linken keresztül teljesítheti, vagy a kért dokumentumokat elküldheti postán a 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. levelezési címre.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk 2019. október 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, mindaddig, amíg  a Pmt.-ben előírt nyilatkozatok és okmánymásolatok nem állnak teljeskörűen rendelkezésre.