LEGFRISSEBB ELEMZÉSEINK

GER30

GER30 TECHNIKAI ELEMZÉS

1 órás

Nem sikerült már érdemben elérnie a 13200 pontos lokális csúcshoz a DAX-nak, az órás grafikon fordulós gyertyáit követően először a 13000-es lélektani értékhez ereszkedett vissza az index, majd hétfő délelőtt már a kis fordított fej-váll alakzat nyakvonalát teszteli a 12900-as támasznál. Az ez alá történő megerősített visszatérés egyértelműen negatív irányú jelzés a folytatásra nézve, ez további gyengülést vetíthet előre. A meghatározó tartományt a 12600-13200-as zóna jelent, ennek az elajáig lehet ismét süllyedni, ha 12900 nem tudja megtartani az árfolyamot. Fölfelé a 13000 fölé visszatérés lenne biztató mozzanat rövidtávon.

Támasz: 12900; 12600

Ellenállás: 13000; 13200


Napi

Nem alakul biztatóan a német index napos grafikonja sem. Az erőteljes csütörtöki erősödést egy belső gyertya követte, az így kialakult bearish harami alakzatra pedig már formálódik a hétfői megerősítés. Ez pedig azt is jelenti, hogy a 13200 közeléből érkező fordulással egy dupla tetőt kapunk a grafikonon 12600-as nyakvonallal, tovább növekszik ennek a szintnek a jelentősége. Erősen bearish momentum tehát ez alatt a támasz alatt alakulhat ki, a letörésből számított célár a 12000 pontos szinthez mutatna.

Támasz: 12600

Ellenállás: 13200

2018.06.18.


Tájékoztatás

Ezen dokumentum sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására.
Továbbá nem minősül sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, illetve ajánlati felhívásnak.
A Random Capital Zrt. semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget a dokumentumnak, vagy annak, egyes részleteinek a fenti célokból történő felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges károkért.
A Random Capital Zrt. nem tudja garantálni a dokumentumban található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis ezen tények, adatok különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a feladatkörei közé, továbbá a dokumentum elkészítésében közreműködő személyek szubjektív megítélésén alapulhatnak ezen dokumentumban található tényállítások.
A dokumentumban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes, dokumentumhoz hozzáférő befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, vagy - amennyiben a hírlevél címzettje a Random Capital Zrt. ügyfele vagy korábbi ügyfele - az általa kitöltött ún. alkalmassági, ill. megfelelési teszt eredménye.
A tárgy szerinti dokumentumban található tájékoztatásoknak nem célja döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, és maga a döntéshozatal, mindez értendő – de nem kizárólagosan- a befektetési döntésekre és kockázatkezelésre.
A dokumentumban megjelenő vélemények előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Hangsúlyozandó hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját – befektetési - céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.
A jelen dokumentumban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése, pontos ismereteinek elsajátítása.
A pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek során feltétlenül szükségeltetik figyelembe venni a tranzakciók adóvonzatát, illetve a vonatkozó adózási kérdéseket. Az adózási kérdésekkel kapcsolatban a közölt információk kizárólag tájékoztatási célúak, és nem tekinthetők a vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének, továbbá adótanácsadásnak sem minősülnek.
Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget a jogszabályi változásokból eredő jogkövetkezményekért, továbbá az adózással kapcsolatos vonatkozó jogszabályi rendelkezések dokumentumban szereplőtől eltérő értelmezéséből adódó esetleges következményekért sem. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adójogszabályok értelmezése és azok alkalmazása kizárólag az adózó felelőssége, ugyanis a tényleges, pontos adókötelezettség mértékére számos egyedi tényező lehet hatással, ezért ezt minden esetben egyedi vizsgálatnak, felmérésnek kell megelőznie.